#38 Kázání na hoře

Prošli jsme nejslavnější pasáže z Ježíšova poselství.